رئیس اتاق تهران

۱۳شهریور
باند جعل مدرک کارت بازرگانی متلاشی شد

باند جعل مدرک کارت بازرگانی متلاشی شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از کشف باندی خبر داد که به طور سازمان یافته با جعل مدرک اقدام به دریافت کارت بازرگانی می کردند