رئیس اتاق تعاون ایران

۱۵مرداد
ساخت مسکن کارگری چه شد؟ + جزئیات

ساخت مسکن کارگری چه شد؟ + جزئیات

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ۳۰ درصد از سهام عدالت در عید غدیر آزادسازی می شود و فرایند آزادسازی ۴۰ درصد دیگر نیز تا پایان سال انجام می شود.