رئیس اتاق بازرگانی

۲۱فروردین
هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران اضافه می شود

هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران اضافه می شود

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی در صفحه اینستاگرام خود با بیان اینکه “اگر هرساعت ۱۵۰ شغل ایجادکنیم تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم” گفت: اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم.