رئیس اتاق بازرگانی تهران

۰۱مرداد
روند نزولی نرخ ارز آغاز شده است

روند نزولی نرخ ارز آغاز شده است

همزمان با افت نرخ ارز به کانال ۲۱ هزار تومان، مدیر بین الملل بانک مرکزی خبرهای خوبی نیز از مراحل نهایی اجرایی شدن توافق ارزی میان ایران و عراق داد. موضوعی که منجر به ورود حجم قابل توجهی از منابع ارزی به بازار خواهد شد.

۰۳بهمن
رئیس اتاق بازرگانی تهران حین سخنرانی از هوش رفت

رئیس اتاق بازرگانی تهران حین سخنرانی از هوش رفت

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم اهدای نشان امین الضرب و در حین سخنرانی از هوش رفت.

۱۴آذر
بزرگترین رکود ۳۵ سال اخیر بر اقتصاد حاکم شده است

بزرگترین رکود ۳۵ سال اخیر بر اقتصاد حاکم شده است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بزرگترین رکود ۳۵ سال اخیر را در سال جاری شاهد هستیم گفت: وزارت اقتصاد ۲ هزار مجوز شناسایی کرده است که سد راه تولید به حساب می‌روند.