رئیس اتاق بازرگانی البرز

۱۵اردیبهشت
مجوز ارسال قطعات هواپیما به ایران صادر نشده/ آمریکایی‌ها مانع راه‌اندازی عملیاتی سوئیفت شده‌اند

مجوز ارسال قطعات هواپیما به ایران صادر نشده/ آمریکایی‌ها مانع راه‌اندازی عملیاتی سوئیفت شده‌اند

رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه آمریکایی‌ها مانع راه‌اندازی عملیاتی سوئیفت شده‌اند، گفت: متاسفانه همچنان پروسه سفارشات دنبال می‌شود و مجوز برای دریافت قطعات هواپیما به ایران تاکنون صادر نشده است.