رئیس اتاق اصناف اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین

۰۱بهمن
در قدیم کاسبان ما امین مردم بودند

در قدیم کاسبان ما امین مردم بودند

حجت الاسلام سید محسن محمودی در خصوص کسب و کار حلال گفت: در قدیم کاسبان ما در میان مردم حرمت داشتند و در حقیقت امین مردم بودند، ولی متاسفانه امروزه وضعیت به گونه ای شده است که بعضی از ارگان ها باید پاسخ گوی وضعیت نام مناسب و ناهنجاری های موجود باشند، که چه کسی باید بر آنان نظارت داشته باشد ومدیریت کند؟