رئیس آکادمی

۰۱تیر
مشاور مدیرعامل و رئیس آکادمی فوتبال و باشگاه سایپا منصوب شد

مشاور مدیرعامل و رئیس آکادمی فوتبال و باشگاه سایپا منصوب شد

طی حکمی از سوی حبیب کاشانی (مدیرعامل باشگاه سایپا)، امیرحسین پیروانی به عنوان مشاور مدیرعامل و رئیس آکادمی فوتبال و مدیر تیم‌های پایه این رشته ورزشی منصوب شد.