رئیس آموزش و پرورش

۲۶اردیبهشت
وظیفه معلمان تربیت نسل حال و آینده است

وظیفه معلمان تربیت نسل حال و آینده است

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس گفت: معلم به‌عنوان پر قیمت‌ترین شخص که در آموزش و پرورش فعالیت دارد می‌تواند منشأ بسیاری از تحولات در جامعه باشد. به‌ویژه نقش انسان‌سازی که بر عهده آنان بوده و نسل حال و آینده را تربیت کرده و در شکل‌گیری شخصیت علمی، فرهنگی و دینی جوانان و نوجوانان تلاش می‌کند.