رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری

۰۱مهر
شهرری به ۴۰ مدرسه نیاز دارد

شهرری به ۴۰ مدرسه نیاز دارد

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری گفت: برای این‌که همه مدارس ناحیه یک ری یک شیفته شوند به ۴۰ مدرسه جدید نیاز داریم اما زمینی در اختیار نداریم که مدرسه‌ای ساخته شود و دستگاه‌های مربوطه زمینی در اختیارمان قرار نمی‌دهند.