رئیس‌جمهور پیشین فرانسه

۱۰تیر

سارکوزی بازداشت شد

رئیس‌جمهور پیشین فرانسه صبح امروز به اتهام نقض اعتماد به بازداشت پلیس درآمد.