رئیس‌جمهور سابق

۰۶مهر
آقایان حزب‌اللهی و متدین انقلابی؛ «این عمار»؟

آقایان حزب‌اللهی و متدین انقلابی؛ «این عمار»؟

آن‌هایی که در ایام فتنه ۸۸ یقه خود را چاک می‌دادند، درباره نظر رهبر انقلاب به احمدی‌نژاد چه روشنگری‌ای انجام دادند؟ مگر می‌شود در حمایت از فرامین رهبری، «نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَ نَکفُرُ بِبَعض» عمل کرد؟