رئیس‌جمهور در جمع مردم شهر ری

۰۲دی
زنجیرهای تحریم شکسته می‌شود / تورم تک رقمی شد!/ به وعده‌های خود عمل خواهیم کرد

زنجیرهای تحریم شکسته می‌شود / تورم تک رقمی شد!/ به وعده‌های خود عمل خواهیم کرد

رئیس‌جمهور در جمع مردم شهر ری اظهار کرد: در بودجه سال آینده اتکا به نفت فقط ۲۵ درصد است و اتکای ۷۵ درصد دیگر به منابع غیر نفتی است و این یکی از آرزوهایی است که نظام و ملت به دنبالش بود و در شرایطی هستیم که راهی جز این نداشتیم.