رئیس‌جمهور در اجتماع مردم کرمانشاه

۲۷تیر
مشکل “بیکاری” و “رکود” در کشور داریم/ رونق اقتصادی را بازخواهیم گرداند/ پرداخت‌های غیر متعارف در دولت‌های قبل هم بوده/ مردم منتظر بازگشت اموال غارت شده به بهانه تحریم هستند

مشکل “بیکاری” و “رکود” در کشور داریم/ رونق اقتصادی را بازخواهیم گرداند/ پرداخت‌های غیر متعارف در دولت‌های قبل هم بوده/ مردم منتظر بازگشت اموال غارت شده به بهانه تحریم هستند

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بیکاری از عمده‌ترین مشکلات است که باید آن را حل کرد گفت: برخی در پساتحریم‌ها دنبال دزدی بودند از قوه قضاییه می‌خواهیم مقابل این متجاوزان به مال مردم لحظه ای درنگ نکند زیرا مردم خواستار بازگشت پول به خزانه هستند.