رئیس‌جمهور بعدی آمریکا

۲۱فروردین
رئیس‌ جمهور بعدی آمریکا می‌تواند برجام را پاره کند!

رئیس‌ جمهور بعدی آمریکا می‌تواند برجام را پاره کند!

وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه‌ با تلویزیون بلومبرگ تأیید کرد رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند توافق هسته‌ای با ایران را پاره کند.