رئیس‌جدید سازمان فرهنگی و هنری شهردار

۱۰آذر
غیبت معنادار اعضای شورای‌شهر در مراسم معارفه رئیس‌جدید سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

غیبت معنادار اعضای شورای‌شهر در مراسم معارفه رئیس‌جدید سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

تقریبا هیج کدام ار اعضای شورای شهر تهران در مراسم معارفه شهاب مرادی حضور نداشتند و گفته می‌شود که این اقدام به دلیل انتقادهایی است که اعضای شورای شهر نسبت به انتصاب رئیس جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارند.