رئیسی پیشی گرفت

۲۶اردیبهشت
ائتلاف قالیباف به روند جذب آرا شوک وارد کرد / رئیسی پیشی گرفت / کاهش آراء روحانی همچنان ادامه دارد

ائتلاف قالیباف به روند جذب آرا شوک وارد کرد / رئیسی پیشی گرفت / کاهش آراء روحانی همچنان ادامه دارد

نتایج نظرسنجی یک مؤسسه معتبر افکارسنجی نمایانگر تاثیر جدی ائتلاف قالیباف و رئیسی در آرای مرددین است.