رئیسی،حسن رضازاده، قوه قضاییه

۰۵تیر
آیت‌الله رئیسی شفاف‌سازی را از قوه قضائیه آغاز کرده است

آیت‌الله رئیسی شفاف‌سازی را از قوه قضائیه آغاز کرده است

اگر موضوع امضا سه نفر برای دسته چک‌های حساب قوه قضائیه عملی شود میزان اشتباه و خطای ناخواسته کاهش می‌یابد و این عمل در راستای شفاف سازی قوه قضائیه است.