رئیسان جمهور ایران

۱۶آبان
دلیل نقش آفرینی همسران روسای‌جمهور در صحنه‌های سیاسی

دلیل نقش آفرینی همسران روسای‌جمهور در صحنه‌های سیاسی

بر خلاف غرب در ایران تاکنون هیچ یک از همسران روسای جمهور مسئولیتی رسمی را برعهده نگرفته‌اند.