رئيس پليس مشهد

۰۷مهر
حمله هولناک مردی با قمه به سوی شهروندان

حمله هولناک مردی با قمه به سوی شهروندان

رئیس پلیس مشهد از دستگیری دزد سابقه داری خبر داد که برای فرار از چنگ مأموران انتظامی، با قمه به سوی شهروندان حمله ور شد و جوانی را مجروح کرد.