رئيس شوراي هماهنگي تبليغات

۱۱دی
فراموش نکنیم فتنه هنوز باقی است

فراموش نکنیم فتنه هنوز باقی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: نباید فراموش کرد که فتنه هنوز باقی است چرا که ما شاهد پیاده نظامان مستکبران با طرح مسائل انحرافی برای موجه جلوه دادن چهره ناموجه فتنه گران در جامعه هستیم.