رئيس سازمان بهشت زهرا

۱۷خرداد

امکانات جدید بهشت زهرا(س) برای اموات

رئیس سازمان بهشت زهرا (س) از افتتاح سالن‌های این سازمان به منظور تطهیر و شست‌وشوی متوفی در صورت درخواست آشنایانش خبر داد.