رئيس اداره حفاظت محيط زيست

۰۳دی
دستگیری شکارچیان غیرمجاز پرندگان وحشی در پیشوا

دستگیری شکارچیان غیرمجاز پرندگان وحشی در پیشوا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا گفت: هرگونه اقدام در راستای شکار جانوران وحشی برابر قوانین و مقررات جرم محسوب شده و با متخلفان با قاطعیت برخورد می‌شود.