رئال مادردی

۱۳آذر
دراستقلال و پرسپولیس کی رئالیه وکی بارسایی؟

دراستقلال و پرسپولیس کی رئالیه وکی بارسایی؟

منصوریان سرمربی استقلال رئالی است و برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس بارسایی.