رؤسای جمهور

۰۷خرداد
سران کشورهای مختلف جهان چقدر حقوق می‌گیرند؟ + نمودار

سران کشورهای مختلف جهان چقدر حقوق می‌گیرند؟ + نمودار

وبسایت بیزنس اینسایدر نموداری از میزان حقوق دریافتی رؤسای‌جمهور و سران کشورهای مختلف جهان تهیه کرد.