رؤسای جمهوری ایران و ترکیه

۲۰خرداد

جزئیات نشست خبری گل و روحانی

حسن روحانی و عبدالله گل رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، بعداز ظهر امروز در نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفتند.