رآکتور

۱۰آبان
چهار مسیر ایران برای رسیدن به سلاح اتمی!

چهار مسیر ایران برای رسیدن به سلاح اتمی!

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در کنفرانسی در واشنگتن به میزبانی نشریه آتلانتیک مدعی شد: ایران چهار “مسیر برای رسیدن به سلاح هسته‌ای” دارد. او در توضیح این ادعا، به تاسیسات فردو، تاسیسات نطنز، رآکتور آب‌سنگین اراک و همچنین “فعالیت‌های پنهانی”(!) اشاره کرد.