ذی حساب

۱۴شهریور
اداره پرسپولیس بدون داشتن ذی حساب از اقدامات عجیب باشگاه

اداره پرسپولیس بدون داشتن ذی حساب از اقدامات عجیب باشگاه

امور مالی باشگاه پرسپولیس درحالی اداره می‌شود که این باشگاه در نزدیک به سه ماه اخیر، بدون حضور ذی‌حساب اداره شده است.