ذی الحجه

۰۸شهریور

نقشه داعش برای ورود به عربستان در حج تمتع

بر اساس اعلام برخی از رسانه ها صدها عضو گروهک تروریستی داعش از تابعیت های مختلف در صدد هستند در ماه ذی الحجه و در پوشش به جا آوردن حج وارد عربستان شوند.