ذینفعان

۰۲آذر
ذینفعان از آلودگی هوا سود می‌برند/ ۹۷ درصد مردم اهواز مایلند که از این شهر بروند

ذینفعان از آلودگی هوا سود می‌برند/ ۹۷ درصد مردم اهواز مایلند که از این شهر بروند

مناظره بررسی آلودگی هوا با بحث و بررسی در خصوص علل آلودگی هوا آغاز شد اما اواسط و انتهای برنامه، این مناظره به حاشیه رفت و با بحث ایمنی در جاده و صنعت خودرو و بررسی علل تصادف ۲ اتوبوس پایان یافت.