ذکریا صفرزاده

۱۴آذر
رفع تصرف ۶۵ هکتار از اراضی دماوند

رفع تصرف ۶۵ هکتار از اراضی دماوند

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند از آزادسازی و رفع تصرف ۶۵ هکتار از اراضی شهرستان در روزهای گذشته خبر داد.