ذولفقاری

۲۶آذر
دلیل عدم حضور وزیر کشور در تودیع و معارفه استاندار تهران

دلیل عدم حضور وزیر کشور در تودیع و معارفه استاندار تهران

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: ما محاسبه کردیم که اگر خود آقای رحمانی فضلی بخواهند در مراسم‌ تودیع و معارفه استانداران کشور حضور پیدا کنند، حدود دو ماه طول می‌کشد و سرنوشت استان‌ها نامشخص می‌ماند.