ذوق زدگان

۲۳تیر
القاء ذوق زدگی کاذب به جای شادی واقع بینانه/ برگزاری  ۳ جشن بدون هیچ دستاوردی

القاء ذوق زدگی کاذب به جای شادی واقع بینانه/ برگزاری ۳ جشن بدون هیچ دستاوردی

هنوز خبر متقن و روشنی از مذاکرات توسط مقامات رسمی کشور اعلام نشده است عده ای از رسانه ها و برخی از ذوق زدگان دستیابی به توافق به هر قیمتی، پیام های تبریک و دعوت به شرکت در جشن هسته ای سراسری کرده اند.