ذوب یخ‌های قطب جنوب

۰۳خرداد

دو برابر شدن سرعت ذوب یخ‌های قطب جنوب

بعضی از دانشمندان افت سطح یخ در هر سه ناحیه قطب جنوب ناحیه غربی، شرقی و شبه جزیره قطب جنوب را بهترین شاهد تا به امروز از آثار گرمایش زمین توصیف کرده‌اند.