ذوب سرب

۳۰شهریور
پلمپ کوره های ذوب سرب در رباط کریم

پلمپ کوره های ذوب سرب در رباط کریم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از تعطیلی و پلمپ پنج باب کوره ذوب سرب در اراضی حکیم آباد خبر داد.