ذهن فرزندمان

۲۲اردیبهشت

ذهن فرزندمان را مزرعه سوخته نکنیم

گاهی به نام علم آموزی یا هنر و ورزش آموزی، شبه علم، شبه هنر، شبه ورزش را به فرزندان خود تحمیل می کنیم و آنچه از این مزرعه سوخته درو می کنیم خستگی و فرسودگی ذهن و جسم در خانواده است.

۲۸اسفند
تمثیلی زیبا از آیت الله مجتهدی در مورد رزق و روزی

تمثیلی زیبا از آیت الله مجتهدی در مورد رزق و روزی

ما هم اگر به خدا بگوییم خدایا چرا به فلانی خانه ی دو هزار متری دادی و به من ندادی، ما هم روانی هستیم.