ذهن جوانان

۱۱شهریور
ذهن جوانان چقدر با فرهنگ عاشورا آشناست ؟

ذهن جوانان چقدر با فرهنگ عاشورا آشناست ؟

بخشی از جوانان شهرستان بهارستان با فراموشی فرهنگ عاشورا در حقیقت ماهیت عزاداری در دهه محرم را فراموش کرده‌اند.