ذهن باز

۰۸بهمن
ورزش فکر با کتابخوانی / چگونه ذهن بازتر می‌شود ؟

ورزش فکر با کتابخوانی / چگونه ذهن بازتر می‌شود ؟

منتقد کتاب “بازی ادامه دارد” با اشاره به این‌که کتابخوانی ورزش فکری ایجاد می‌کند، گفت: نگاه منتقدانه داشتن به کتاب موجب ایجاد چالش و سئوالاتی در ذهن می‌شود که بر زندگی انسان تاثیر گذار است و باعث می‌شود که ذهن بازتری داشته باشیم.