ذهن باز‌تر

۰۱خرداد
با تعویق مسابقات قایقرانی می‌توانیم با آمادگی بیشتر و ذهن باز‌تر در رقابت‌ها شرکت کنیم

با تعویق مسابقات قایقرانی می‌توانیم با آمادگی بیشتر و ذهن باز‌تر در رقابت‌ها شرکت کنیم

نازنین رحمانی عضو تیم ملی روئینگ گفت :تعویق مسابقات اتفاقی بود که نه تنها برای من بلکه برای تمام ورزشکاران بود. البته با تعویق مسابقات می‌توانیم آمادگی بیشتری برای در مسابقات داشته باشیم. با این فرصت می‌توانیم ایراداتی که داشتیم رارفع کنیم.