ذهن آرامی

۲۲خرداد
چطور در مواجهه با نظرات مخالف، ذهن آرامی داشته‌ باشیم؟

چطور در مواجهه با نظرات مخالف، ذهن آرامی داشته‌ باشیم؟

اشتراک‌گذاری

مغز بشر در مقابله با نظرات متضاد با نظر خودش، می‌تواند به مرز انفجار برسد! تأثیری که فرگشت روی انسان گذاشته است، باعث شده هروقت احساس می‌کنیم خطری ما را تهدید می‌کند، به فکر محافظت از خودمان باشیم.