ذلت ملت

۰۳شهریور
آن پیمانی که باعث ذلت یک مملکت است امضا نکنید/ مسئولان ناتوان استعفا دهند

آن پیمانی که باعث ذلت یک مملکت است امضا نکنید/ مسئولان ناتوان استعفا دهند

آیت الله جوادی آملی تاکید کردند: آن تعهّد، آن کنوانسیون، آن میثاق، آن پیمان، آن «ان‌پی‌تی» و آن کاری که باعث ذلّت یک مملکت است را انجام ندهید، خدا چنین کاری را اجازه نداده است.