ذره‌بین مجلس

۲۷خرداد
هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی زیر ذره‌بین مجلس
مرکز پژوهش ها پیشنهاد داد؛

هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی زیر ذره‌بین مجلس

مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به کمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر لزوم حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری کشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاکید کرده است.