ذرت علوفه‌ای

۲۳اردیبهشت
کشت بهاره ذرت علوفه‌ ای در قرچک ۷۰ هکتار ‌شده است

کشت بهاره ذرت علوفه‌ ای در قرچک ۷۰ هکتار ‌شده است

مدیر اداره جهاد کشاورزی قرچک گفت: کشت بهاره ذرت علوفه‌ ای در شهرستان قرچک تاکنون ۷۰ هکتار کشت ‌شده است و پیش‌بینی می‌شود ۷۰۰ هکتار ذرت علوفه‌ای کشت خواهد شد.