ذرتهای آلوده ترخیص نشدند

۲۰آبان
ذرتهای آلوده ، ترخیص نشدند

ذرتهای آلوده ، ترخیص نشدند

طبق اعلام قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، حتی یک کیلوگرم ذرت آلوده وارد کشور نشده است. چند سال پیش این ذرت‌ها چون استانداردهای لازم را نداشتند، اجازه ترخیص به آنها داده نشد.