ذخیره های پرسپولیس

۲۶بهمن
ذخیره های پرسپولیس؛ شوخی یا جدی؟ + عکس

ذخیره های پرسپولیس؛ شوخی یا جدی؟ + عکس

روز گذشته تیم ذخیره های پرسپولیس دیداری تدارکاتی را برگزار کردند.