ذخیره نظام

۰۳دی
از عبارت «ذخیره نظام» در مقطع خوبی استفاده نکردند/ دولت در بحث اشتغال می‌توانست تصمیم‌های بهتری هم بگیرد/ قصور پزشکی در پرونده کیارستمی قطعی شده است

از عبارت «ذخیره نظام» در مقطع خوبی استفاده نکردند/ دولت در بحث اشتغال می‌توانست تصمیم‌های بهتری هم بگیرد/ قصور پزشکی در پرونده کیارستمی قطعی شده است

قاضی زاده هاشمی این هفته در برنامه «دست خط» از چگونگی تدوین طرح تحول سلامت سخن گفت و وجوهی خاص از زندگی شخصی خود از جمله کلاس بازیگری که مدتی درآن شرکت داشته است را بازگو کرد.