ذخیره عکس

۱۴مرداد
چگونگی ذخیره عکس و فیلم در یادداشت های iPhone و iPad

چگونگی ذخیره عکس و فیلم در یادداشت های iPhone و iPad

برنامه Notes در IPhone و Ipad برای ذخیره و نگه داشتن یادداشت ها استفاده میشود. در نسخه های قبلی ios فقط امکان ذخیره کردن متن در این برنامه وجود داشت، ولی در آخرین نسخه Notes از قابلیت جالبی برای ذخیره کردن عکس و فیلم ، اسکن تصاویر و نقاشی استفاده شده است. در اولین قدم باید از فعال بودن قابلیت اضافه کردن عکس و فیلم به یادداشت ها اطمینان پیدا کنیم ،که برای بررسی آن باید از قسمت تنظیمات استفاده کرد.