ذخیره سازی

۱۷اردیبهشت
امکان ذخیره سازی اطلاعات مکانی پایه کشور فراهم شد

امکان ذخیره سازی اطلاعات مکانی پایه کشور فراهم شد

امکان ذخیره سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور با امضا تفاهم نامه میان سازمان‌های فناوری اطلاعات و نقشه برداری فراهم شد.