ذخیره سازی گاز

۲۴اردیبهشت
مشکلی در تامین گاز زمستانی نداریم

مشکلی در تامین گاز زمستانی نداریم

مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز ایران گفت: تزریق گاز در دومین مخزن ذخیره سازی در منطقه شوریجه خانگیران به با حجم ۳ تا ۴ میلیون مترمکعب در روز آغاز شده و برنامه داریم این رقم به ۵ میلیون مترمکعب در روز، برسد تا در زمستان سال جاری ۹ میلیون مترمکعب در روز از این مخزن گاز برداشت کنیم.