ذخیره ارزی

۳۰دی
میزان ذخیره ارزی ایران در جهان چقدر است ؟

میزان ذخیره ارزی ایران در جهان چقدر است ؟

یک مقام ارشد آمریکا گفت ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که در کشورهای مختلف نگهداری می شود و بخش عمده ای از آن مربوط به درآمدهای نفتی است.