ذخیره آن از سوی سعودی‌ها

۳۰آبان
فروش اعضای بدن پناهندگان سوری و ذخیره آن از سوی سعودی‌ها

فروش اعضای بدن پناهندگان سوری و ذخیره آن از سوی سعودی‌ها

پناهندگان سوری در لبنان در حالی اعضای بدن خود را از روی ناچاری می‌فروشند که سعودی‌ها با خرید آنها، آن را برای آینده خود ذخیره می‌کنند.